Elservice

Servicetjänster inom el och mekanik

  • Vi utför elektrisk och mekanisk service på maskiner och anläggningar.
    Exempelvis NC maskiner och produktionslinor
  • Vi har kompetens och kontrollutrustning för Heidenhein mätsystem och
    kompetens inom elektronik

Referenser

  • KVT AB
  • Astra
  • BAE

Kontaktperson

El service:
Lars Ivar Westgaard
070-570 50 21
lars-ivar.westgaard@kauto.se

Mekanisk service:
Anders Skårberg
070-091 54 72
anders.skarberg@kauto.se

Till toppen