Verkstadsindustri

Inom verkstadsindustri har vi utveckling och tillverkning inom olika områden, bl.a. industri inom gruv, verkstad, process och telecom. Vi tillhandhåller utveckling av styrsystem, elskåpsmontage och provning inom olika hissystem.

Exempel:

Sandvik Mining & Construction
Automatiserad hantering av hårdmetallämnen från press till utmagasin innan sintring med hjälp av 6 axliga robotar samt portalrobot.

Utförda tjänster:

 • Projektledning
 • Mekkonstruktion
 • Elkonstruktion
 • Tillverkning, el- och mekmontage av komplett cell
 • Installation hos kund
 • Driftsättning och igångkörning hos kund
 • FAT samt SAT verifiering
 • Programmering av PLC, Terminaler och Scada
 • Recepthantering
 • Dokumentation och tekniska beskrivningar
 • CE-märkning
 • Utbildning
 • Service och underhåll

Bharat Forge Kilsta
Modernisering av maskiner i tung smideslinje 16000 ton för vevaxlar och frambalk till lastbilar.

Utförda tjänster:

 • Projektledning hos kunden i samband med modernisering
 • Elkonstruktion, framtagning av ny ritningsstandard, beteckningssystem åt kunden i samband med ombyggnaden av 16000 tons smideslinje
 • Programmering av PLC, terminaler och Scada
 • Montage av apparatskåp, Installation hos kunden
 • Förebyggande underhåll och service på maskinutrustningar

Karlskoga Energi och miljö
Processtyrning av Dricksvatten och Avloppsvatten. Styr och övervakning i hela kommunen hoplänkat i ett system. Huvudenheter förbundna med stadsfiber, mindre enheter via radiolänk.

Utförda tjänster:

 • Elkonstruktion
 • Dokumentation och tekniska beskrivningar för offentlig upphandling
 • Programmering av PLC, Terminaler och Scada

Tibro maskin AB
Modernisering av större verktygsmaskiner, utbyte av CNC, servosystem, säkerhet.

Slutkunder:

 • Axcel components
 • Alfa Lavall
 • Uddeholm Tooling
 • Volvo Aero
 • Voac
 • Motala verkstad

Referenser

 • Sandvik mining & Construction
 • Bharat Forge
 • 
Karlskoga Energi & Miljö

Kontaktperson

Per Eriksson
072-250 20 37
per.eriksson@kauto.se
Till toppen