Verksamhetspolicy

Karlskoga Automation AB ska inom verksamhetsområdet industriell automation vara kundens naturliga val av samarbetspartner. Det ska vara en naturlig del av vårt arbete att uppfylla kundernas förväntningar, minimera vår miljöpåverkan samt verka för en säker och trivsam arbetsplats.

Vi uppfyller policyn genom att:

  • Leverera produkter som uppfyller överenskomna krav
  • Ha en kompetent och engagerad personal som förstår kundens problem och hur de ska lösas
  • Överträffa kundens förväntningar inom kommunikation och bemötande
  • Löpande anpassa och utveckla våra processer för ökad kundtillfredsställelse
  • Uppfylla legala krav
  • Ha ett systematiskt arbetssätt som förebygger risker för olyckor för såväl personal som miljön
  • Har engagerad och kompetent personal
  • Vara pålitliga och leverera i tid
Till toppen